طراحی و اجرای پروژه‌های صنعتی و معدنی

طراحی و اجرای پروژه‌های صنعتی و معدنی

حضور در بازار خدمات پیمانکاری و طراحی و اجرای پروژه‌های بزرگ صنعتی و معدنی جزو اولویت‌های گروه بوده و در این راستا به صورت مستقیم و یا از طریق شرکت‌های زیرمجموعه اقدامات زیر صورت خواهد پذیرفت:

  • مشارکت و سرمایه‌گذاری در تمام پروژه‌های عمرانی، صنعتی، تولیدی، بازرگانی دولتی و خصوصی از طریق تعهد سهام و یا خرید سهام شرکت‌ها یا تاسیس شرکت‌های جدید
  • انعقاد قرارداد پیمانکاری به منظور ارائه خدمات فنی و مهندسی
  • نصب و راه‌اندازی و تعمیر و بازرسی فنی ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز صنعتی و معدنی