حضور در بازارهای شهری

حضور در بازارهای شهری

 

با توجه به شایستگی کلیدی گروه و ظرفیت‌های موجود، بازارهای شهری به عنوان یک بازار مناسب برای گروه تعیین شده است. در این راستا اقدامات زیر در دستور کار قرار خواهد گرفت:

  • تامین مصالح مورد نیاز پروژه‌های شهری با تاکید بر سیمان، قیر و فولاد
  • حضور در بازار ضایعات فلزی به خصوص بازار قراضه های آهنی و آلومینیومی
  • مشارکت در طرح‌های بازیافت پسماندهای شهری و واردات تکنولوژی به داخل کشور
  • حضور در زنجیره جمع‌آوری فلزات قراضه به خصوص آهن و پسماندهای ساختمانی
  • تولید محصولات عمل‌آوری شده، تولید کنسانتره و توزیع و فروش محصولات یا دشده