خدمات مشاوره‌ای و اجرایی

خدمات مشاوره‌ای و اجرایی

علاوه بر حضور مستقیم در بخش صنعت و معدن، گروه بر مشارکت فنی و ارائه خدمات مشاوره‌ای به بنگاه‌های فعال در این حوزه و نهادهای دولتی متمرکز خواهد بود و تلاش می‌کند که کسب و کار خدمات مشاوره‌ای خود را به عنوان یکی از وجوه برند خود تعریف نماید. در این راستا اقدامات زیر صورت خواهد پذیرفت:

 

  • ارائه خدمات اجرایی در تهیه و خرید موارد اولیه و ماشین‌آلات صنعتی
  • ارائه خدمات مشاوره‌ای، بازرگانی، پیمانکاری، مدیریتی، نظارتی در بخش صنعت و معدن
  • انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی‌های تکنولوژی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی
  • ارائه خدمات مدیریتی، اجرایی، مالی، اخذ تسهیلات مالی و خدمات از بانک‌ها و موسسات اعتباری و نهادهای ملی تامین اعتبار و استفاده از منابع اعتباری بین‌المللی
  • ارائه خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه‌ها